Kontaktné informácie

Image

KERAMPRINT

Nikola Zemánek
Martinovská 48
723 00 Ostrava
Česká republika

Tel: 0949 450 082 (SR)
Tel: +420 737 188 653 (ČR)
E-mail: info@fotonahrob.sk

Česká verzia www TU

IČ: 01025716
DIČ: CZ8201104164

foto-na-hrob

Image

Ludmila Zemánková

Píše sa rok 1962 a Ludmila Zemánková zahajuje profesionálnu dráhu fotografky. Po štúdiu sa v 60. a 70. rokoch venuje portrétovej fotografii v ateliéri. V 80. rokoch sa úspešne zúčastňuje fotografických súťaží v Československu a zaoberá sa retušovaním portrétov. Od roku 1991 je jej odborom fotokeramika. Porcelánové fotografie sa stali jej doménou.

Nikola Zemánek

Na Chemickej fakulte Vysokého učenia technického v Brne sa zaoberal fotografickými a tlačovými procesmi a aplikácií fyzikálnej chémie do archeológie, konkrétne výskumom novej metódy v reštaurátorstve bronzových artefaktov. Pracoval v laboratóriu va Georg-August-Universität v Nemecku a vo výrobe pigmentov v Pardubiciach. "Mojou snahou je prepojenie súčasných kvalitných technológií s tradičným poňatím pamätnej fotokeramiky"."

katka hrubá

Katka Hrubá

Grafička Katka pripravuje fotografie zákazníkov podľa ich požiadaviek.
Má rada dejiny umenia, históriu, architektúru, užité umenie, moderný dizajn ...

Image

Hanka Gelnarová

Študovala na Vysokej škole banskej - Technickej univerzite. Pracovala, okrem iného, ako koordinátorka komunitného plánovania. Starostlivo sa venuje objednávkam. Má na starosti administratívnu agendu a fakturáciu.

Ako to začalo ...

Ludmila Zemánková: "Prvé fotografie sme začali vyrábať na jeseň roku 1991 a ešte v tom roku ich niekoľko smerovalo na Slovensko. V tom čase išlo o súčasť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a naša ponuka sa dostala prirodzene aj do blízkeho okolia (Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava). Po vzniku samostatných štátov sme neprestali s našim úsilím a počas rokov sme si vytvorili väzby a celý rad spokojných zákazníkov. Preto je možné v súčasnosti nájsť naše fotografie na mnohých miestach Slovenska. Počas rokov sa ponuka aj rozmerový rad fotografií na hroby prirodzene rozširovala a aktuálnu podobu vidíte na tomto webe. Ak potrebujete radu, sme tu pre vás. Ďakujeme za Váš záujem."

Počas nášho pôsobenia v oblasti fotokeramiky sme sa stali spoľahlivým a overeným výrobcom pre koncových zákazníkov i dlhodobých partnerov v SR a ČR.

Firma je členom Hospodárskej komory a používa ochrannú známku KERAMPRINT® zapísanú Úradom priemyselného vlastníctva.

 

foto na hrob

 

© 2019 Nikola Zemánek